Er zijn zes kennissessies met uiteenlopende sprekers en onderwerpen. Deze sessies zijn verdeeld over twee rondes. Per ronde kun je je inschrijven voor één kennissessie.

Ronde 1

Ronde 2

SprekerOnderwerp
Recruitment & arbeidsmarktcommunicatie anno nu
Ellen van Dieren
De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere manier van recruitment. In deze sessie ontdek jij de laatste recruitment trends, het belang van doelgroepgericht werven en de toegevoegde waarde van arbeidsmarktcommunicatie. Zo gaan we in gesprek over het dagelijkse spanningsveld tussen recruitment (korte termijn vacatures vervullen) & arbeidsmarktcommunicatie (lange termijn zichtbaarheid en relatieopbouw).

Ellen is eigenaar van het bedrijf: www.derecruitmenttrainer.nl Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de arbeidsbemiddeling & recruitment vond ze haar plezier in het trainerschap. Sinds 2017 deelt Ellen dagelijks als trainer en spreker haar kennis over recruitment, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie.
Wendbare Mindset
Joyce de Ruiter
Langzaam verliest Joyce haar twee zintuigen waarmee ze communiceert en zelfstandig kan functioneren. Ze leeft in een continu veranderproces met de keuze: hoe ga ik hier mee om?

Veranderingen krijgen we allemaal op ons pad en doen een enorm beroep op onze persoonlijke wendbaarheid. Kies je ervoor om je te laten leiden door angst en vast te willen houden aan het oude vertrouwde? Of zie jij momenten van verandering als een kans om van te leren en te groeien? Kortom: hoe wendbaar ben jij?

Joyce is auteur van o.a. ‘Niet horen Niet zien Niet zwijgen’. Tijdens de Dag van de Uitzendondernemer vertelt ze over hoe ze haar persoonlijke uitdagingen om heeft kunnen buigen van een bedreiging naar een kans. Ze deelt haar prachtige levensverhaal met haar beste persoonlijke inzichten gecombineerd met de psychologie van veranderen. Je ontdekt dat iedere verandering de katalysator of voedingsbodem kan zijn voor toekomstige kansen en successen.
Update wet- en regelgeving
Elcke Jansen
Het afgelopen jaar speelde er veel op het gebied van wet- en regelgeving in de flexbranche. En dit heeft geleid tot de nodige discussies. Wat is er allemaal veranderd? En hoe kun jehier als ondernemer het beste mee omgaan en op inspelen? Elcke Jansen, CIOO bij Brisker Group, behandelt, in samenwerking met de NBBU, belangrijke onderwerpen zoals de nieuwe CAO en het SER-akkoord. Vanzelfsprekend wordt het een interessante, informatieve en interactieve sessie.